Kære alle.

Mette Frederiksen har i ugen op til påske meddelt, at forbuddet mod

forsamlinger er forlænget foreløbig til d. 10. maj 2020.

Foreningslivet og dermed håndbold- og fodboldklubber er fortsat

lukkede for aktivitet. Vi følger naturligvis de restriktioner,

myndighederne giver, hvilket betyder at vi i FREM Thyregod har

nedlukket al aktivitet på vores baner, i klubhuset og i

mødelokaler. Nedlukningen fortsætter indtil andet meldes ud.

Det betyder bl.a. at Thyregod stadion er lukket og, at vi ikke

har kunnet afholde vores generalforsamling rettidigt ifølge

klubbens vedtægter. Generalforsamlingen er udsat indtil videre.

Vi må desværre også meddele at vores loppemarked

i bededagsferien er aflyst.

Så snart vi alle får en mere normal hverdag, vil vi se på mulighederne

for at afholde loppemarked på et senere tidspunkt.

Vi håber, I har forståelse for situationen. Vi vil genoptage aktiviteterne

i klubben snarest muligt efter genåbningen af foreningslivet i Danmark. 

Vi vil opfordre jer til at træne alt det, I har lyst til hjemme og hver for sig.

Hvis vi fortsætter på denne måde med at støtte op om myndighederne alle

sammen, så kan vi forhåbentligt inden længe komme i gang igen,

i første omgang med fodbolden. 

DBU Jylland opdaterer løbende på deres hjemmeside - DBU Jylland

Følg også med her på siden om opdateringer.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen i FREM Thyregod