Hånd- og fodboldafdelingen bliver til Sportsafdelingen

Vi har valgt af ligge vore to håndbold- og fodboldudvalg sammen til en Sportsafdeling.

gå ind og se hvem man kan kontakte til de forskellige spørgsmål