Bestyrelsen

Anette Schnedler Formand 61 76 69 29
Pia Klyver Økonomi 50 91 52 29
Flemming Jørgensen Næstformand + Støtte / Sponsor 29 87 68 91
Charlotte Brandt Johansen Kontakt til fodboldudvalg 20 94 60 87
Søren Laursen Kontakt til håndboldudvalg 50 56 20 87
Patrik Lykke Ellegaard Støtte / Loppemarked 61 76 68 78