Bestyrelsen

Brian S. Nielsen Formand 53 70 49 40
Pia Klyver Økonomi 50 91 52 29
Flemming Jørgensen 29 87 68 91
Charlotte Brandt Johansen 20 94 60 87
Søren Laursen Håndbold 50 56 20 87
Anette Schnedler Støtte / Sponsorer 61 76 69 29
Patrik Lykke Ellegaard Støtte / Loppemarked 61 76 68 78