Støtteafd. og Loppemarked kontakter

Anette Schnedler Støtte / Sponsorer 61 76 69 29
Patrik Lykke Ellegaard Støtte / Loppemarked 61 76 68 78
Poul Ingvard Norlyk Bander / Stadion reklamer 24 46 43 54
Ejvind Andersen Loppemarked 51 81 47 64
Martin Damgaard Jørgensen Loppemarked 40 27 96 24
Anders Børresen Loppemarked
Flemming Jørgensen Loppemarked 29 87 68 91
Brian S. Nielsen Loppemarked 53 70 49 40