Aktiviteter eller hold

En enkeltstrenget forening, f.eks. en badmintonklub, kan omdøbe denne side til 'Hold' og de foreslåede sider 'Gymnastik' osv. til holdnavne. En flerstrenget forening, f.eks. en idrætsforening, kan oprette aktiviteter/underafdelinger og linke videre til de aktiviteter, der har sin egen hjemmeside.