Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder, at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for Frem Thyregods drift og udvikling.

Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis skal løse alle opgaver selv, men kan involvere flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. Men ansvaret for, om opgaverne bliver løst, ligger hos bestyrelsen selv.

Find bestyrelsen, her!

Charlotte Brandt Johansen Kontakt til Sportsafdelingen
Søren Laursen Kontakt til Støtteafdelingen
Patrik Lykke Ellegaard Støtte / Loppemarked
Henrik Kristensen Kontakt til fodboldudvalget, FCM