Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder, at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for Frem Thyregods drift og udvikling.

Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis skal løse alle opgaver selv, men kan involvere flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. Men ansvaret for, om opgaverne bliver løst, ligger hos bestyrelsen selv.

Find bestyrelsen, her!

Flemming Jørgensen Formand
Søren Laursen Kontakt til Støtteafdelingen
Marianne Kjær Næstformand og kontakt til sportsafdelingen og fodbold
Charlotte Brandt Johansen Kontakt til Sportsafdelingen
Lars Hansen Kontakt til Sportsafdelingen (conventus/kontingent) og håndbold